ข่าวบุคลากร
Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวบุคลากร

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพปี 2561
ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร ทุกท่าน เข้าตรวจสุขภาพประจำ...อ่านต่อ
การอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร"
ขอเรียนเชิญผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร" หัวข้...อ่านต่อ
รณรงค์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนและกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประพ...อ่านต่อ
การขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
บริการช่องทางการสื่อสาร หน่วยสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ...อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การให้ความรู้สุขภาพ การจัดทำสื่อสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การให้ความรู้สุขภาพ ก...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ...อ่านต่อ
นักวิจัยคณะแพทย์รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส พร้อมเผยเคล็ดลับความสำเร็จ
ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ไ...อ่านต่อ
นักวิจัยหญิงเก่ง มข. รับทุนวิจัยลอรีอัล"เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"ปี13
ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รับทุนลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 13หลังสร้างผลงานวิจัยสุดล้ำจากการ...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บัวลอง ชินอ่อน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์บัวลอง ชินอ่อน อดีตหัวหน้างานบริการพยาบา...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515