Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม Basic Science in Oncology
ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม Basi Science in Oncology หัวข้อ Phamacology of anticancer drug...อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อชี้แจง "หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจ...อ่านต่อ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2562
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่...อ่านต่อ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน วิสัญญีวิทยา ประจำปี 25...อ่านต่อ
การให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ กรณีผู้ป่วยนอก
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภั...อ่านต่อ
ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม Basic Science in Oncology
ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม Basic Science in Oncology หัวข้อ Oncogenes and tumor suppresso...อ่านต่อ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ...อ่านต่อ
9 กันยา คณะแพทยศาสตร์ สถาปนาครบรอบ 46 ปี
9 กันยา คณะแพทยศาสตร์ สถาปนา 46 ปี ก้าวย่างสู่อนาคต โรงเรียนแพทย์ระดับโลก ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและ...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู บูชาคณาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู บูชาคณาจารย์ ประจำปี 2561 ...อ่านต่อ


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515