Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานราตรีแพทยศาสตร์สัมพันธ์สุขสัตน์บ้านเฮา61-62

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมงาน ราตรีแพทยศาสตร์สัมพันธ์ สุขสันต์บ้านเฮาประจำปี 2561-2562 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 18.00-23.00 น. ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาว...


คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี

ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และบุคลากรงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบา...


“ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มข. ” โรงพยาบาลที่ทุกคนร่วมสร้าง

หลายปีที่ผ่านมาปัญหาการขาดแคลนของทรัพยากรด้านสุขภาพและการสาธารณสุขนับเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ สัดส่วนจำนวนเตียงในการให้บ...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515